Skocz do zawartości


Zdjęcie

[C++] Lista jednokierunkowa - tworzenie, sortowanie itp


 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
Brak odpowiedzi do tego tematu

#1 Leogict

Leogict

  Początkujący

 • 28 postów

Napisano 06 12 2009 - 18:56

Witam, napisałem program tworzący listę jednokierunkową, sortujący ją, usuwający wielokrotności liczby 5, mający opcję dodawanie elementów (na początku listy wewnątrz i na końcu) oraz usuwanie elementów (na początku, wewnątrz i na końcu).

Elementy listy posiadają wartości wg wzoru (i^2)%50, gdzie i jest jakby indeksem elementu.

Będę wdzięczny za wszelkie opinie, uwagi, wskazówki i co byście dodali, zmienili, napisali inaczej, z góry dziękuję.

1.   // Lista jednokierunkowa  2.   //  3.   // tworzenie, sortowanie, usuwanie wielokrotnosci liczby 5,  4.   // dodawanie elementow (na poczatku, wewnatrz i na koncu),  5.   // usuwanie elementow (na poczatku, wewnatrz i na koncu).  6.  7.   #include <iostream>  8.  9.   using namespace std; 10. 11.   void UtworzListe(); 12.   void SortujListe(); 13.   void UsunWielokrotnosci5(); 14.   void DodajNaPoczatku(); 15.   void DodajWewnatrz(); 16.   void DodajNaKoniec(); 17.   void UsunPoczatek(); 18.   void UsunWewnatrz(); 19.   void UsunKoncowy(); 20.   void WyswietlListe(); 21.   void DodawanieElementu(); 22.   void UsuwanieElementu(); 23.   void DodajLubUsunElementy(); 24. 25.   class element // element listy 26.   { 27.   public: 28.    int wartosc; 29.    element *next; // wskaznik na nastepny element 30.    element(int x) : wartosc(x), next(NULL) {}; // konstruktor, pod wartosc podstawiamy argument, pod wskaznik na nastepny element NULL 31.    void wyswietl(); 32.   }; 33. 34.   void element::wyswietl() 35.   { 36.    cout << wartosc << " "; 37.   } 38. 39.    element lista(-2); // nasza lista 40.    element *start=&lista, *koniec=start, *a, *b, *c, *temp, *temp2; // potrzeba wskazniki: na poczatek listy, koniec listy, 3 kolejne elementy i wskaznik pomocniczy do sortowania  41. 42.   void UtworzListe() 43.   { 44.    cout << "lista: " << endl; 45.    for(int i=0; i<50; i++, koniec=koniec->next) koniec->next=new element((i*i)%50); // zapelnianie listy 46.    WyswietlListe(); 47.   } 48. 49.   void SortujListe() 50.   { 51.    cout << "\n\nLista posortowana:\n"; 52.    for(int i=0; i<50; i++) 53.   	{ 54.   	 a=start;    // 55.   	 b=start->next; // ustawienie wskaznikow na poczatek listy 56.     	 c=b->next;   // 57.   	 temp=c;    // 58.   	 for(a; c->next;) // rownoznaczne for(int j=0; j<50; j++) 59.   		{ 60.   			if((c->next) && (c->wartosc < b->wartosc)) // najpierw sprawdzamy czy nie koniec listy a potem stosunek wartosci sasiednich elementow listy 61.   			{ 62.   				temp=b->next;     // temp bo zaraz stracimy adres elementu b 63.   				b->next=temp->next;  // 64.   				temp->next=b;     // manipulacja wskaznikami, np. z fragmentu listy 3,5,2 robimy 3,2,5 65.   				a->next=c;       // 66.   				temp=c;        // 67.   				 68.   				c=a->next->next->next; // aktualizacja wskaznikow 69.   				a=a->next;       // j.w. 70.   			} 71.   			else if(c->next) // jezeli wartosci rosnace (w porzadku) to lecimy dalej 72.   			{ 73.   				a=a->next; //   3,4,5,6 74.   				b=b->next; //   a,b,c, -> 75.   				c=c->next; // ->  a,b,c 76.   			} 77.   		} 78.   	} 79.   	WyswietlListe(); 80.   } 81. 82.   void UsunWielokrotnosci5() 83.   { 84.    b=start->next; 85.    int counter=0; 86.    for(a=start; b->next;) // petla od poczatku do konca listy 87.    { 88.   	  if((counter==0) && !((a->wartosc)%5)) // zabezpieczamy sie przed wielokrotnoscia 5 na poczatku listy - przestawiamy "glowe listy" 89.   		 { 90.   			 temp2=start; 91.   			 //start=b->next; 92.   			 a=start; 93.   			 b=start->next; 94.   		 } 95.      if(!((b->wartosc)%5)) // jezeli jakas wartosc jest podzielna przez 5 96.      { 97.   		temp=b; // zmienna pomocnicza 98.   		a->next=b->next; // przestawienie wskaznika 99.   		delete temp; // usuniecie wielokrotnosci 100.   			if((a->next->wartosc)%5) // nowe a niepodzielne przez 5 101.   			{ 102.   				a=a->next; 103.   				b=a->next; 104.   			} 105.   			else b=a->next; //podzielne, stare a zostawiemy bez zmian, a a traktujemy jak b i je usuwamy bo jest podzielne przez 5 106.      } 107.   	 else if(a->next && b->next) 108.      { 109.       a=a->next; // jak b nie jest podzielne przez 5 to szukamy dalej 110.       b=b->next; // j.w. 111.      } 112.   	 if(b->next==NULL) // usuwamy nadmiarowy element bo za daleko wyjechalismy o jeden 113.   		 a->next=NULL; // 114.    } 115.    cout << "\nLista z usunietymi wielokrotnosciami liczby 5: \n"; 116.    WyswietlListe(); 117.   } 118. 119.   void DodajNaPoczatku() 120.   { 121.   	int wartosc; 122.   	cout << "\nPodaj wartosc nowego elementu: "; 123.   	cin >> wartosc; 124.   	temp=start; // zmienna pomocnicza do zapamietanie start, bo za chwile nadpiszemy ja 125.   	start=new element(wartosc); 126.   	start->next=temp; 127.   	WyswietlListe(); 128.   } 129. 130.   void DodajWewnatrz() 131.   { 132.   	int wartosc,indeks,e,counter=0; 133.   	cout << "\nPodaj indeks gdzie go wstawic: "; 134.   	cin >> indeks; 135.   	for(a=start;a;a=a->next) ++counter; // ilosc elementow na liscie, musimy ograniczyc podanie indeksu przez uzytkownika do tej wartosci 136.   	while(indeks<0 || indeks>counter) // zabezpieczenie przed przekroczeniem lub podaniem ujemnego idneksu 137.   	{ 138.   		cout << "Zly indeks, podaj jeszcze raz!\n"; 139.   		cin >> indeks; 140.   	} 141.   	if(indeks==counter) // w przypadku gdy podalismy ostatni indeks 142.   	{ 143.   		DodajNaKoniec(); 144.   		return; 145.   	} 146.   	if(indeks==0) // jezeli chcemy dodac na poczatek 147.   	{ 148.   		DodajNaPoczatku(); 149.   		return; 150.   	} 151.   	cout << "Podaj wartosc nowego elementu: "; 152.   	cin >> wartosc; 153.   	 154.   	 // dodawanie gdzies dalej wglab listy 155.   	 156.   		 for(a=start, c=a->next, e=1; e<indeks; a=a->next, c=c->next, e++); // dojscie do danego miejsca w liscie 157.   		 temp=a->next; 158.   		 c=new element(wartosc); 159.   		 c->next=temp; 160.   		 a->next=c; 161.   	 162.   	WyswietlListe(); 163.   } 164. 165.   void DodajNaKoniec() 166.   { 167.   	 int wartosc; 168.   	 cout << "\n\nPodaj wartosc nowego elementu: "; 169.   	 for(a=start; a->next; a=a->next); // dojscie do konca listy 170.   	 cin >> wartosc; 171.   	 a->next=new element(wartosc); // dodanie nowego elementu na koniec 172.   	 WyswietlListe(); 173.   } 174. 175.   void UsunPoczatek() 176.   { 177.   		a=start; 178.   		start=start->next; 179.   		WyswietlListe(); 180.   		delete a; 181.   } 182. 183.   void UsunWewnatrz() 184.   { 185.   	int indeks; 186.   	cout << "Ktory element listy usunac? Podaj indeks: "; 187.   	cin >> indeks; 188.   	int counter=0,e; 189.   	for(a=start;a;a=a->next) ++counter; // ilosc elementow na liscie, musimy ograniczyc podanie indeksu przez uzytkownika do tej wartosci 190.   	while(indeks<0 || indeks>counter-1) // zabezpieczenie przed przekroczeniem lub podaniem ujemnego idneksu 191.   	{ 192.   		cout << "Zly indeks, podaj jeszcze raz!\n"; 193.   		cin >> indeks; 194.   	} 195.   	if(indeks==0) UsunPoczatek(); 196.   	else if(indeks==counter) UsunKoncowy(); 197.   	else 198.   	{ 199.   		for(a=start, c=a->next, e=1; e<indeks; a=a->next, c=c->next, e++); // dojscie do danego miejsca w liscie 200.   		temp=c; 201.   		a->next=c->next; 202.   		delete c; 203.   		WyswietlListe(); 204.   	} 205.   } 206. 207.   void UsunKoncowy() 208.   { 209.   	for(a=start, b=start->next; b->next; a=a->next, b=b->next); // po wykonaniu tej linijki a jest przedostatnim elementem, b - ostatnim 210.   	a->next=NULL; // konczymy liste o jeden element wczesniej 211.   	delete b; // i usuwamy ostatni element 212.   	WyswietlListe(); 213.   } 214. 215.   void WyswietlListe() 216.   { 217.   	for(a=start; a; a=a->next) //wyswietlanie listy 218.   		a->wyswietl(); 219.   	cout << endl; 220.   } 221. 222.   void DodawanieElementu() 223.   { 224.   	int wybormiejsca; 225.   	cout << "1. na poczatku\n2. w obrebie listy\n3. na koncu\nTwoj wybor: "; 226.   	cin >> wybormiejsca; 227.   	if(wybormiejsca==1) DodajNaPoczatku(); // dodajemy na poczatku 228.   	else if(wybormiejsca==2) DodajWewnatrz(); // dodanie elementu w obrebie listy 229.   	else if(wybormiejsca==3) DodajNaKoniec(); // dodanie na koniec listy 230.   } 231. 232.   void UsuwanieElementu() 233.   { 234.   	int wybormiejsca; 235.   	cout << "1. na poczatku\n2. w obrebie listy\n3. na koncu\nTwoj wybor: "; 236.   	cin >> wybormiejsca; 237.   	if(wybormiejsca==1) UsunPoczatek(); // usuwamy poczatek listy (pierwszy element) 238.   	else if(wybormiejsca==2) UsunWewnatrz(); // usuwamy element w obrebie listy 239.   	else if(wybormiejsca==3) UsunKoncowy();// usuwamy ostatni element listy 240.   } 241. 242.   void DodajLubUsunElementy() 243.   { 244.   	cout << endl << "\n1 - wstawienie elementu\n2 - usuniecie elementu\n\n"; 245.   	int wybor; 246.   	cout << "Twoj wybor: "; 247.   	do 248.   	{ 249.   		cin >> wybor; 250.   		switch(wybor) 251.   		{ 252.   			case 1: 253.   				DodawanieElementu(); 254.   				break; 255.   			case 2: 256.   				UsuwanieElementu(); 257.   				break; 258.   			default: 259.   				cout << "Nie ma takiej opcji\nTwoj wybor: "; 260.   		} 261.   	}while(wybor!=1 && wybor!=2); 262.   } 263. 264.   int main() 265.   { 266.   	UtworzListe(); 267.   	SortujListe(); 268.   	UsunWielokrotnosci5(); 269.   	DodajLubUsunElementy(); 270. 271.   	//DodajNaPoczatku();  // 272.   	//DodajNaPoczatku();  // 273.   	//DodajNaPoczatku();  // 274.   	//UsunKoncowy();    // tak prosto mozemy teraz dzialac na liscie <img src='http://www.forum.tweaks.pl/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png' class='bbc_emoticon' alt=':)' /> 275.   	//UsunKoncowy();    // 276.   	//UsunKoncowy();    // 277.   	//UsunKoncowy();    // 278.   	return 0; 279.   }

http://wklej.org/id/227107/

Użytkownik macsch15 edytował ten post 10 12 2009 - 20:06

 • 0

Zobacz więcej tematów z tagiem: język C++Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych