Skocz do zawartości


Zdjęcie

proces SYSTEM 100%


  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
Brak odpowiedzi do tego tematu

#1 lukasz85rz

lukasz85rz

    Nowy

  • 1 postów

Napisano 02 02 2017 - 22:21

Witam, mam problem z procesem SYSTEM ->100% wykorzystania procesora:

 

zrobiłem log  HJT, proszę o analizę i pomoc.

 

 

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5
Scan saved at 13:33:30, on 2017-02-02
Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
 
FIREFOX: 51.0.1 (x86 pl)
Boot mode: Normal
 
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cistray.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe
C:\Program Files\UPSMON\UPSMON.exe
C:\Program Files\Real\RealPlayer\update\realsched.exe
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe
C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe
C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\WINDOWS\system32\FsUsbExService.Exe
C:\WINDOWS\system32\srvany.exe
C:\Program Files\Ralink\Common\RaRegistry.exe
C:\WINDOWS\KMService.exe
C:\Program Files\Common Files\RK512TcpIpRoutingService\RK512CommServer.Common.Service.exe
C:\Program Files\Samsung\USB Drivers\25_escape\conn\ss_conn_service.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe
C:\Program Files\UPSMON\UPSMON_Service.Exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cis.exe
C:\D & S\Prezes\Moje dokumenty\HijackThis.exe
 
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=25040
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O2 - BHO: RealNetworks Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\D & S\All Users\Dane aplikacji\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\IE\rndlbrowserrecordplugin.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office14\GROOVEEX.DLL
O2 - BHO: Java™ Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.8.0_91\bin\ssv.dll
O2 - BHO: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL
O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre1.8.0_91\bin\jp2ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [COMODO Internet Security] C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cistray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\Program Files\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe
O4 - HKLM\..\Run: [UPSMON] C:\Program Files\UPSMON\UPSMON.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Real\RealPlayer\update\realsched.exe"  -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [AvastUI.exe] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe" /nogui
O4 - HKCU\..\Run: [Shutdown Scheduler1] "C:\Program Files\Damian Pasternak\CWK\CWK.exe" 2
O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [FlashPlayerUpdate] C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_23_0_0_205_pepper.exe -update pepperplugin (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'Default user')
O4 - Startup: AutorunsDisabled
O4 - Startup: Powiadomienia monitorowania tuszu - HP DeskJet 2130 series.lnk = ?
O4 - Global Startup: AutorunsDisabled
O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe
O9 - Extra button: HP Smart Print - {22CC3EBD-C286-43aa-B8E6-06B115F74162} - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Smart Print\SmartPrintSetup.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: HP Smart Print - {22CC3EBD-C286-43aa-B8E6-06B115F74162} - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Smart Print\SmartPrintSetup.exe
O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Utwórz Ulubione dla urządzenia przenośnego... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
O9 - Extra button: &Notatki połączone programu OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Notatki połączone programu OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL
O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: Avast Antivirus (avast! Antivirus) - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
O23 - Service: Usługa Bonjour (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: CiSvc - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe (file missing)
O23 - Service: COMODO Internet Security Helper Service (cmdAgent) - COMODO - C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe
O23 - Service: COMODO Virtual Service Manager (cmdvirth) - COMODO - C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cmdvirth.exe
O23 - Service: FsUsbExService - Teruten - C:\WINDOWS\system32\FsUsbExService.Exe
O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Usługa Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: KMService - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\srvany.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: RalinkRegistryWriter - Ralink Technology, Corp. - C:\Program Files\Ralink\Common\RaRegistry.exe
O23 - Service: Ralink UPnP Media Server (RaMediaServer) - Unknown owner - C:\Program Files\Ralink\Common\RaMediaServer.exe
O23 - Service: RK512TcpIpRouting - SICK AG - C:\Program Files\Common Files\RK512TcpIpRoutingService\RK512CommServer.Common.Service.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe
O23 - Service: Sony PC Companion - Avanquest Software - C:\Program Files\Sony\Sony PC Companion\PCCService.exe
O23 - Service: SAMSUNG Mobile Connectivity Service (ss_conn_service) - DEVGURU Co., LTD. - C:\Program Files\Samsung\USB Drivers\25_escape\conn\ss_conn_service.exe
O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe
O23 - Service: UPSMONService - Unknown owner - C:\Program Files\UPSMON\UPSMON_Service.Exe
 
--
End of file - 9538 bytes
 


  • 0
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych