Skocz do zawartości


Regulamin Forum

Dołączona grafika


Art. 1. Prawa użytkowników. Użytkownik ma prawo do:

§ 1. Pisania postów w dwóch językach: polskim i angielskim (w rozsądnych granicach).
§ 2. Zadawania pytań i udzielania na nie odpowiedzi.
§ 3. Wyrażania otwarcie swoich poglądów i przekonań bez względu na
wyznanie, kolor skóry itd. (za wyjątkiem postaw, które są prawnie w
Polsce zakazane).
§ 4. Sugerowania administratorom i moderatorom
propozycji zmian i zgłaszania nieprawidłowości w funkcjonowaniu forum,
co jest nawet wskazane po dostrzeżeniu jakichkolwiek nieprawidłowości.

Art
. 2. Obowiązki użytkowników. Użytkownik ma obowiązek do:

§ 1. Szanowania opinii innych użytkowników wyrażanych na łamach forum Tweaks.pl
§ 2. Pisania językiem poprawnym i zrozumiałym dla innych uczestników
forum (dobrym nawykiem jest przeczytanie tego, co ma się zamiar napisać
na forum).
§ 3. Użytkownik jest zobowiązany do umieszczania swoich tematów w odpowiednich działach.
§ 4. Jeśli zajdzie taka konieczność, podporządkowywać się prośbom i poleceniom administratorów oraz moderatorów.

Art. 3. Zakazy na forum.

§ 1. Na forum zakazane jest pisanie ciągłe „WIELKIMI LITERAMI” oraz „SzLaCzKiEm”.
§ 2. Nie stosujemy pisowni typu: "doooooooh", "boshe" itp.
§ 3. Staramy się nie popędzać nikogo na forum w celu przyspieszenia odpowiedzi na zadane przez siebie pytanie.
§ 4. Odkopywanie starych tematów (archeologia), gdy nie mają nic ciekawego do dodania jest niewskazane.
§ 5. W wątkach staramy się pisać na temat, nie robimy tzn. Offtopu (pisanie nie na temat).
§ 6. Nie wolno zakładać kilku takich samych wątków w różnych działach. Jest to traktowane jako spam.
§ 7. Nie wolno pisać kilku postów pod rząd, od tego jest opcja „Edytuj”.
§ 8. Nazywanie topików „POMOCY”, „CO TO JEST”, „MAM PYTANIE”, „CZY TO ZNACIE” itp. jest zabronione.
§ 9. Sygnatura NIE MOŻE przekroczyć rozmiarów 100x500px.
§10. Zakazane jest robienie "double quotow" (cytat z cytatu zawartego w innym cytacie).
§ 11. Nie wolno wprowadzać innych użytkowników w błąd podając informacje niepotwierdzone przez żadne źródła publicystyczne np. "każdy procesor X podkręca się do 4Ghz".
§ 12. Nie wolno umieszczać kilku problemów w jednym temacie (za wyjątkiem działu Problemy sprzętowe).


Art. 4. Rzeczy surowo wzbronione. Użytkownik nie ma prawa do:

§ 1. Zamieszczania treści nieprzyzwoitych oraz namawianie do nienawiści
rasowej, przemocy, popełnienia przestępstwa oraz podobnych (linki do
takich stron będą traktowane tak samo jak wypowiedź na forum).
§ 2. Prośby o pomoc w tzw. piractwie komputerowym.
§ 3. Używania zwrotów powszechnie uznanych za wulgarne.
§ 4. Obrażania innych użytkowników forum.
§ 5. Umieszczanie reklam na forum w podpisach i postach.
§ 6. Podawania w postach linków do stron o treści podobnej do zawartości artykułów zamieszczanych na łamach serwisu Tweaks.pl i innych stron o podobnej tematyce do forum Tweaks.pl
§ 7. Umieszczania na forum linków, obrazków a także wszelkiego rodzaju treści pornograficznych.
§ 8. Zamieszczanie treści niezgodnych z dobrymi obyczajami lub prawem obowiązującym na terenie Polski (sprzedaż towarów zakazanych, leków, narkotyków) w tym SPAM.
§ 9. Posiadania kilku kont użytkowników na forum.


Art. 5. Kary przysługujące z tytułu nieprzestrzegania regulaminu.

§ 1. Za łamanie ustaw zawartych w Art. 3 przysługuje kara w postaci
ostrzeżenia (jednorazowo 33%). Jeśli ustawy zawarte w w/w artykule będą
notoryczne łamane moderator ma prawo ukarać użytkownika banem (z reguły
do 7 dni).
§ 2. Za łamanie ustaw zawartych w Art. 4 (z wyłączeniem § 6.) przysługuje przynajmniej kara ostrzeżenia. Moderator ma obowiązek samemu sklasyfikować wykroczenie, a następnie ukarać użytkownika.
Przewiduje się także ukaranie użytkownika banem dożywotnim jeśli
zajdzie taka konieczność.

Art. 6. Postanowienia końcowe.

§ 1. Każdy zarejestrowany użytkownik jest zobowiązany do akceptacji i przestrzegania niniejszego regulaminu.
§ 2. Rejestrując się, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości o charakterze informacyjnym i ew. reklamowym.
§ 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany obowiązują od chwili wprowadzenia ich do niniejszego regulaminu.
§ 4. Administracja Tweaks.pl nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi użytkowników forum.
§ 5. Za złamanie niniejszego regulaminu przysługują kary zawarte w Art. 5.
§ 6. Niniejszy regulamin stanowi własność portalu Tweaks.pl
§ 7. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu jest prawo polskie

Aktualizacja: 30.01.2012