Skocz do zawartości


Zdjęcie

Problem z Java - minecraft


 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
3 odpowiedzi w tym temacie

#1 Brainwashed

Brainwashed

  Nowy

 • 2 postów

Napisano 15 08 2011 - 12:56

Witam Serdecznie wszystkich czytających . :)
Na wstępie informuję , jeśli napisałem Temat w złym miejscu to przepraszam. ;]

Przejdźmy do mojego problemu.
Otóż niedawno zrobiłem pełny format dysku C , po zainstalowaniu wszystkich mi potrzebnych sterowników i dodatków mogłem bez problemu uruchomić grę "Minecraft" ;) . Grałem w nią raptem 2-3 godzinki , po czym wyłączyłem komputer . Następnego dnia podczas ponownej próby uruchomienia gry , nie spełnimy się moje oczekiwania a mianowicie próbowałem włączyć grę kilka razy i nadal to samo! :( :(
Wszedłem do folderu z ową grą po czym zauważyłem że jest pełno utworzonych notatników o nazwie "hs_err_pid2300.log" . Gdy ujrzałem zawartość notatek widziałem tylko to ( Pozwolę sobie wkleić całą zawartość ) :
#
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
#
# EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x5232b4c7, pid=3140, tid=1916
#
# JRE version: 6.0_26-b03
# Java VM: Java HotSpot™ Client VM (20.1-b02 mixed mode windows-x86 )
# Problematic frame:
# C [atioglx1.dll+0x3fb4c7]
#
# If you would like to submit a bug report, please visit:
# http://java.sun.com/webapps/bugreport/crash.jsp
# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
# See problematic frame for where to report the bug.
#

--------------- T H R E A D ---------------

Current thread (0x491acc00): JavaThread "Minecraft main thread" daemon [_thread_in_native, id=1916, stack(0x497f0000,0x49840000)]

siginfo: ExceptionCode=0xc0000005, reading address 0x000000be

Registers:
EAX=0x00000000, EBX=0x00000000, ECX=0x00000000, EDX=0x4983f370
ESP=0x4983f330, EBP=0x499f7fc0, ESI=0x00000000, EDI=0x49a2e028
EIP=0x5232b4c7, EFLAGS=0x00010202

Top of Stack: (sp=0x4983f330)
0x4983f330: 5257e368 00000000 33393346 33333738
0x4983f340: 30305c7d 4f5c3030 476e6570 72505c4c
0x4983f350: 000000f0 00000065 00000000 00000000
0x4983f360: 00000000 00000000 5234bc3b 4983f398
0x4983f370: 00000000 00000608 00000000 00008000
0x4983f380: 00001000 00000000 00000000 00000000
0x4983f390: 00000000 00000000 4983f2f4 4983f3dc
0x4983f3a0: 4983f3dc 7c90e900 7c910040 ffffffff

Instructions: (pc=0x5232b4c7)
0x5232b4a7: e8 74 f5 ff ff b8 01 00 00 00 5f 5d 5e 5b 83 c4
0x5232b4b7: 30 c2 04 00 cc cc cc cc cc 83 ec 30 53 56 8b f1
0x5232b4c7: 8a 86 be 00 00 00 84 c0 8b da 74 1c e8 68 07 00
0x5232b4d7: 00 8a 86 be 00 00 00 84 c0 74 0d 5e b8 c8 00 00


Register to memory mapping:

EAX=0x00000000 is an unknown value
EBX=0x00000000 is an unknown value
ECX=0x00000000 is an unknown value
EDX=0x4983f370 is pointing into the stack for thread: 0x491acc00
ESP=0x4983f330 is pointing into the stack for thread: 0x491acc00
EBP=0x499f7fc0 is an unknown value
ESI=0x00000000 is an unknown value
EDI=0x49a2e028 is an unknown value


Stack: [0x497f0000,0x49840000], sp=0x4983f330, free space=316k
Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
C [atioglx1.dll+0x3fb4c7] atiPPHSN+0x356217

Java frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code)
j org.lwjgl.opengl.WindowsContextImplementation.nCreate(Ljava/nio/ByteBuffer;Ljava/nio/IntBuffer;Ljava/nio/ByteBuffer;)Ljava/nio/ByteBuffer;+0
j org.lwjgl.opengl.WindowsContextImplementation.create(Lorg/lwjgl/opengl/PeerInfo;Ljava/nio/IntBuffer;Ljava/nio/ByteBuffer;)Ljava/nio/ByteBuffer;+10
j org.lwjgl.opengl.Context.<init>(Lorg/lwjgl/opengl/PeerInfo;Lorg/lwjgl/opengl/ContextAttribs;Lorg/lwjgl/opengl/Context;)V+104
j org.lwjgl.opengl.Display.create(Lorg/lwjgl/opengl/PixelFormat;Lorg/lwjgl/opengl/Drawable;Lorg/lwjgl/opengl/ContextAttribs;)V+88
j org.lwjgl.opengl.Display.create(Lorg/lwjgl/opengl/PixelFormat;)V+9
j org.lwjgl.opengl.Display.create()V+13
j net.minecraft.client.Minecraft.a()V+135
j net.minecraft.client.Minecraft.run()V+6
j java.lang.Thread.run()V+11
v ~StubRoutines::call_stub

--------------- P R O C E S S ---------------

Java Threads: ( => current thread )
=>0x491acc00 JavaThread "Minecraft main thread" daemon [_thread_in_native, id=1916, stack(0x497f0000,0x49840000)]
0x491ac400 JavaThread "Timer hack thread" daemon [_thread_blocked, id=2988, stack(0x49600000,0x49650000)]
0x00386c00 JavaThread "DestroyJavaVM" [_thread_blocked, id=380, stack(0x003a0000,0x003f0000)]
0x490ee000 JavaThread "AWT-EventQueue-0" [_thread_blocked, id=1292, stack(0x49320000,0x49370000)]
0x49090400 JavaThread "AWT-Windows" daemon [_thread_in_native, id=3480, stack(0x49260000,0x492b0000)]
0x4908f400 JavaThread "AWT-Shutdown" [_thread_blocked, id=3308, stack(0x49000000,0x49050000)]
0x48cefc00 JavaThread "Java2D Disposer" daemon [_thread_blocked, id=2536, stack(0x48fb0000,0x49000000)]
0x48c88000 JavaThread "Low Memory Detector" daemon [_thread_blocked, id=252, stack(0x48ed0000,0x48f20000)]
0x48c79400 JavaThread "C1 CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=2572, stack(0x48e80000,0x48ed0000)]
0x48c77c00 JavaThread "Attach Listener" daemon [_thread_blocked, id=3684, stack(0x48e30000,0x48e80000)]
0x48c76800 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=1512, stack(0x48de0000,0x48e30000)]
0x48c69c00 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=3124, stack(0x48d90000,0x48de0000)]
0x48c65000 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=4048, stack(0x48d40000,0x48d90000)]

Other Threads:
0x48c61400 VMThread [stack: 0x48cf0000,0x48d40000] [id=3448]
0x48c8a000 WatcherThread [stack: 0x48f20000,0x48f70000] [id=2952]

VM state:not at safepoint (normal execution)

VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: None

Heap
def new generation total 157248K, used 43912K [0x02a30000, 0x0d4d0000, 0x17f80000)
eden space 139776K, 31% used [0x02a30000, 0x05512148, 0x0b2b0000)
from space 17472K, 0% used [0x0b2b0000, 0x0b2b0000, 0x0c3c0000)
to space 17472K, 0% used [0x0c3c0000, 0x0c3c0000, 0x0d4d0000)
tenured generation total 349568K, used 0K [0x17f80000, 0x2d4e0000, 0x42a30000)
the space 349568K, 0% used [0x17f80000, 0x17f80000, 0x17f80200, 0x2d4e0000)
compacting perm gen total 12288K, used 8801K [0x42a30000, 0x43630000, 0x46a30000)
the space 12288K, 71% used [0x42a30000, 0x432c8478, 0x432c8600, 0x43630000)
No shared spaces configured.

Code Cache [0x009b0000, 0x00aa8000, 0x029b0000)
total_blobs=525 nmethods=305 adapters=156 free_code_cache=32540416 largest_free_block=0

Dynamic libraries:
0x00400000 - 0x00424000 C:\WINDOWS\system32\javaw.exe
0x7c900000 - 0x7c9b1000 C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll
0x7c800000 - 0x7c8fd000 C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
0x64d00000 - 0x64d34000 C:\Program Files\AVAST Software\Avast\snxhk.dll
0x77dc0000 - 0x77e6c000 C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll
0x77e70000 - 0x77f02000 C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll
0x77fe0000 - 0x77ff1000 C:\WINDOWS\system32\Secur32.dll
0x7e360000 - 0x7e3f1000 C:\WINDOWS\system32\USER32.dll
0x77f10000 - 0x77f59000 C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll
0x7c340000 - 0x7c396000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\msvcr71.dll
0x6d7f0000 - 0x6da9f000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\client\jvm.dll
0x76b20000 - 0x76b4e000 C:\WINDOWS\system32\WINMM.dll
0x6d7a0000 - 0x6d7ac000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\verify.dll
0x6d320000 - 0x6d33f000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\java.dll
0x76be0000 - 0x76beb000 C:\WINDOWS\system32\PSAPI.DLL
0x6d7e0000 - 0x6d7ef000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\zip.dll
0x6d000000 - 0x6d14b000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\awt.dll
0x72f90000 - 0x72fb6000 C:\WINDOWS\system32\WINSPOOL.DRV
0x77c00000 - 0x77c58000 C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll
0x76360000 - 0x7637d000 C:\WINDOWS\system32\IMM32.dll
0x774d0000 - 0x7760d000 C:\WINDOWS\system32\ole32.dll
0x773c0000 - 0x774c3000 C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.5512_x-ww_35d4ce83\COMCTL32.dll
0x77f60000 - 0x77fd6000 C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll
0x5d520000 - 0x5d5ba000 C:\WINDOWS\system32\comctl32.dll
0x6d230000 - 0x6d27f000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\fontmanager.dll
0x746d0000 - 0x7471c000 C:\WINDOWS\system32\MSCTF.dll
0x5b720000 - 0x5b73b000 C:\PROGRA~1\MYSECR~1\MSFH32.dll
0x7c9c0000 - 0x7d1de000 C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll
0x68000000 - 0x68036000 C:\WINDOWS\system32\rsaenh.dll
0x769a0000 - 0x76a55000 C:\WINDOWS\system32\USERENV.dll
0x6ff40000 - 0x6ff95000 C:\WINDOWS\system32\netapi32.dll
0x6d600000 - 0x6d613000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\net.dll
0x71a50000 - 0x71a67000 C:\WINDOWS\system32\WS2_32.dll
0x71a40000 - 0x71a48000 C:\WINDOWS\system32\WS2HELP.dll
0x719f0000 - 0x71a30000 C:\WINDOWS\System32\mswsock.dll
0x76f10000 - 0x76f37000 C:\WINDOWS\system32\DNSAPI.dll
0x76fa0000 - 0x76fa8000 C:\WINDOWS\System32\winrnr.dll
0x76f50000 - 0x76f7d000 C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll
0x75120000 - 0x7513e000 C:\WINDOWS\system32\wshbth.dll
0x77910000 - 0x77a06000 C:\WINDOWS\system32\SETUPAPI.dll
0x76fb0000 - 0x76fb6000 C:\WINDOWS\system32\rasadhlp.dll
0x5b1d0000 - 0x5b208000 C:\WINDOWS\system32\UxTheme.dll
0x6d620000 - 0x6d629000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\nio.dll
0x49840000 - 0x498ab000 C:\Documents and Settings\Andrzej\Dane aplikacji\.minecraft\bin\natives\lwjgl.dll
0x5f190000 - 0x5f25c000 C:\WINDOWS\system32\OPENGL32.dll
0x5c8f0000 - 0x5c911000 C:\WINDOWS\system32\GLU32.dll
0x736f0000 - 0x7373b000 C:\WINDOWS\system32\DDRAW.dll
0x73b50000 - 0x73b56000 C:\WINDOWS\system32\DCIMAN32.dll
0x77bf0000 - 0x77bf8000 C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll
0x6d350000 - 0x6d356000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\jawt.dll
0x69000000 - 0x694d9000 C:\WINDOWS\system32\atioglxx.dll
0x51f30000 - 0x525a8000 C:\WINDOWS\system32\atioglx1.dll

VM Arguments:
jvm_args: -Xms512m -Xmx1024m -Dsun.java2d.noddraw=true -Dsun.java2d.d3d=false -Dsun.java2d.opengl=false -Dsun.java2d.pmoffscreen=false
java_command: net.minecraft.LauncherFrame
Launcher Type: SUN_STANDARD

Environment Variables:
PATH=C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;c:\program files\java\jre6\bin
USERNAME=Andrzej
OS=Windows_NT
PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 15 Model 4 Stepping 1, GenuineIntel--------------- S Y S T E M ---------------

OS: Windows XP Build 2600 Dodatek Service Pack 3

CPU:total 1 (1 cores per cpu, 1 threads per core) family 15 model 4 stepping 1, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse, sse2, sse3

Memory: 4k page, physical 1048048k(643228k free), swap 2521376k(1672312k free)

vm_info: Java HotSpot™ Client VM (20.1-b02) for windows-x86 JRE (1.6.0_26-b03), built on May 4 2011 00:50:59 by "java_re" with MS VC++ 7.1 (VS2003)

time: Mon Aug 15 12:21:55 2011
elapsed time: 4 secondsNie mam pojęcia o co chodzi ;/ skoro wcześniej mogłem grać bez żadnych kłopotów :(
Bardzo bym prosił o pomoc w związku z moim kłopotem , z góry dziękuję bardzo za przeczytanie , podam parametry swojego komputera ( może by to pomogło jakoś wam ułatwić sprawę ;) )
Windows XP
Home Edition wersia 2002
Dodatek Service Pack 3
Intel® Celron CPU 3.06GHz
3.008 GHz , 1,00 GB Ram
Radeon 9250 ( 128 MB)


Pozdrawiam :)

Użytkownik Brainwashed edytował ten post 15 08 2011 - 12:57

 • 0

#2 makensis

makensis

  Naczelny

 • 5 035 postów

Napisano 15 08 2011 - 16:04

Spróbuj usunąć Java poprzez Start -> Ustawienia -> Panel sterowania -> Dodaj Usuń programy. Po ponownym uruchomieniu komputera wejdź na stronę producenta Java i ściągnij ponownie najnowszą wersję.

 • 1

#3 Brainwashed

Brainwashed

  Nowy

 • 2 postów

Napisano 15 08 2011 - 18:00

Spróbuj usunąć Java poprzez Start -> Ustawienia -> Panel sterowania -> Dodaj Usuń programy. Po ponownym uruchomieniu komputera wejdź na stronę producenta Java i ściągnij ponownie najnowszą wersję.

Postąpiłem dokładnie jak napisałeś , krok po kroku i nadal gra się nie włącza ;]
 • 0

#4 makensis

makensis

  Naczelny

 • 5 035 postów

Napisano 19 08 2011 - 09:36

Spróbuj pogrzebać w Start->uruchom: msconfig i zakładka: Autostart i odznacz wszystkie programy. W mojej opinii wygląda to tak, że któryś z programów działających w tle jest w konflikcie z twoją aplikacją.

 • 0

Zobacz więcej tematów z tagiem: kernel32.dll zamykanie Windows shutdownUżytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych