Skocz do zawartości


Zdjęcie

Miecz Słowa


  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
Brak odpowiedzi do tego tematu

#1 Asef

Asef

    Nowy

  • 1 postów

Napisano 30 03 2008 - 11:50

Poniżej zamieszczony tekst jest autorstwa Gryfa 144, który podaje swoją interpretację biblijnego tekstu - Apokalipsę św. Jana, wykazując na jej podstawie negatywną rolę Watykanu.
(Cytaty biblijne pochodzą z tzw. "Biblii Gdańskiej" ).


BESTIA Z APOKLIPSYBy moje wypowiedzi nie były gołosłowne w poniższym tekście wykażę, że Bóg wskazuje na bluźnierstwo tych, którzy misteria tych świąt utworzyli.

Brak radości, która jest niezbędnym dla Boga objawem, ukazującym człowieka spełniającego Jego wolę, jest pierwszym krokiem na drodze do bluźnierstwa. Każda kolejna przyczyna, która będzie pogłębiała smutek, jest bluźnierstwem względem potrzeb Boga. Nadchodzące święta to kult żalu i smutku. Niczego w tej kwestii nie zmieni fakt radości związanej ze zmartwychwstaniem kończącej wielki tydzień. Ukrzyżowanie i związane z tą kwestią, smutne wartości, dominują w trakcie całego roku obrządków kultowych.

Wystarczy posłuchać kultowych modłów, by odczuć prawdziwą głębie żalu, nadziei i smutku. Proszę nie oceniać tej nadziei jako pozytywnej wartości modlitwy, człowiek szczęśliwy nie piastuje w sobie nadziei.

Kult nadziei, smutku i żalu nie spełnia woli Boga. Kapłan, który swym życiem nie pokazuje drogi do osiągania stanów radości, nie jest kapłanem Boga.

By nikt nie miał wątpliwości, Bóg zwracając się do ludzi, wskazuje bluźniercze zapędy kapłanów. Jego informacja jest ujęta w treści Apokalipsy Św. Jana, jednak przez kult, który uznaje to dzieło jako część swej świętej księgi, całkowicie pomijana. Pomijanie tak ważnej kwestii wynika z dwóch powodów: albo kapłani nie potrafią tej informacji prawidłowo odczytać albo celowo ją ukrywają.

Informacje zawarte w treści Apokalipsy Św. Jana, mówią o bluźnierstwie chrześcijaństwa i sprzeniewierzeniu się oligarchów Watykanu przeciwko, zasadom Boga.

To, że mogłem odczytać zaszyfrowaną treść, było możliwe dzięki wiedzy przynależnej zgodnie z prawem Synowi Boga, który wykonuje szczególnie trudne zadanie na ziemi.


Rozdział XIII Wersety wskazujące na Bestię z ApokalipsyWerset 1/ I widziałem bestyję występującą z morza, mającą siedm głów i rogów dziesięć; a na rogach jej było dziesięć koron, a na głowach jej imię bluźnierstwa.

1/ Ukazało się w moich zmysłach oblicze rzesz ludzi związanych religią. Z woli Boga mogłem zobaczyć, jak przed frontem wiernych wystąpiła skrywana wartość chrześcijaństwa. Bestia mająca siedem głów, obrzydliwość, która zastąpiła, uprzednio wniesiony przez Chrystusa dar od Boga, Jego wskazania jak powinien żyć człowiek na ziemi. Dziesięć jej rogów, to zasady dziesięciu przykazań, które w postaci koron przybyły z nieba. Lecz królewskiej mocy i władzy w symbolu koron, przykazania w tej religii nie spełniły. Rogi to zagrożenie i zniszczenie, są one w tej religii na głowach wszeteczeństwa, na głowach, uprzednio pochodzących z nieba. Rogi symbolizujące zniszczenie, są w towarzystwie bluźnierstwa przeciwko potrzebom Boga.

2. A ta bestyja, którąm widział, podobna była rysiowi, a nogi jej jako niedźwiedzie, a gęba jej jako gęba lwia; i dał jej smok moc swoję i stolicę swoję, i moc wielką.

2/ A takie oblicze chrześcijaństwa, jakie mi ukazano, posiadało zwierzęce wręcz cechy. Bestia przebiegła jak Ryś a na terenie, który przebiegłością zdobędzie, stoi mocno jak Niedźwiedź. Mowa jej jest mocna, donośna i straszna jak ryk Lwa. Religia ta, kiedyś Chrystusowa, moc uzyskała od Smoka, cesarstwa rzymskiego. Swoją stolicę chrześcijaństwo objęło po tym cesarstwie i objęło olbrzymie terytorium wraz z poddanymi i pierwszym papieżem, który zamienił stanowisko cesarza na papieża.

Obj. 17:1-18, Rozdział 17 wskazuje na Stolicę Apostolską, jako Wszetecznicę


1/ I przyszedł jeden z siedmiu Aniołów, którzy mieli siedm czasz, i rzekł do mnie, mówiąc mi: Chodź, okażę ci osądzenie onej wielkiej wszetecznicy, która siedzi nad wodami wielkiemi,

1/ Jeden z aniołów, którzy posiadali informacje z nieba, rzekł do mnie. W tym miejscu zobaczysz jak Bóg ocenia Watykan, głowę chrześcijaństwa Jemu sprzeniewierzonego, który rządzi wielkimi rzeszami ludzi.

2. Z którą wszeteczeństwo płodzili królowie ziemi i upili się winem wszeteczeństwa jej obywatele ziemi.

2/ Mówię ci, wraz z oligarchami Watykanu, również Papierze sprzeniewierzali się Bogu. Również wszyscy wierni chrześcijańscy, zachowując się, jakby byli pijani, czynili tak samo jak Watykan, myśląc tylko o sprawach doczesnych.

3. I odniósł mię na puszczę w duchu. I widziałem niewiastę siedzącą na szarłatnoczerwonej bestyi, pełnej imion bluźnierstwa, która miała siedm głów i dziesięć rogów.

3/ Teraz pokazał mi tak, że poza zmysłowo zobaczyłem stolicę apostolską, która rządzi chrześcijaństwem. Nic nie pomogło to, że religia ta, ma korzenie przez Jezusa w niebie, że dysponuje dekalogiem, który jest zbiorem nakazów postępowania dla kapłanów. Zobaczyłem, że chrześcijaństwo, jest pełne form działania niezgodnego z wolą Boga.

4. A ona niewiasta przyobleczona była w purpurę i w szarłat, i uzłocona złotem i drogim kamieniem, i perłami, mając kubek złoty w ręce swej, pełen obrzydliwości i nieczystości wszeteczeństwa swego.

4/ A ta, stolica apostolska, pychą i bogactwem stoi. Dzierży władzę, która jest w całości obrzydliwa i sprzeczna z tym, czego oczekuje bóg.

5. A na czole jej było imię napisane: Tajemnica, Babilon wielki, matka wszeteczeństw i obrzydliwości ziemi.

5/ Dobrze widziałem jej obrzydliwości jak również to, że posiada wiele tajemnic. Jest jak Babilon i płodzi wszeteczeństwo względem Boga.

6. I widziałem niewiastę onę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych; a widząc ją, dziwowałem się wielkim podziwieniem.

6/ Zobaczyłem stolicę apostolską, która jak zamroczony pijak, nie rozumie zasad świętości i męczeństwa Jezusowego. Widząc taką władzę chrześcijańską, niezmiernie byłem zdziwiony.

7. I rzekł mi Anioł: Czemuż się dziwujesz? Ja tobie powiem tajemnicę tej niewiasty i bestyi, która ją nosi, która ma siedm głów i dziesięć rogów.

7/ Anioł do mnie powiedział; Dlaczego się tak dziwisz? Wyjaśnię ci tajemnicę tej stolicy i rzesz wiernych chrześcijańskich, z których ona korzysta. Rzesz wiernych, którzy uważają, że ich religia pochodzi z nieba i kapłanów, którzy mają dziesięć przykazań.

8. Bestyja, którąś widział, była, a nie jest, a ma wystąpić z przepaści, a iść na zginienie; i zadziwią się mieszkający na ziemi, (których imiona nie są napisane w księgach żywota od założenia świata), widząc bestyję, która była, a nie jest, a przecię jest.

8/ Chrześcijaństwo, którego oblicze zostało ci ukazane, pochodzi od Lucyfera. Jest on tu przedstawiony jako bestia druga. W pierwszym okresie działania tej religii wpływ Lucyfera był rozpoznawalny. Ludzie zwali ją sektą pawłową. W tamtym czasie kłamstwa, których ojcem był Lucyfer, były widoczne. Potem Watykan, gdy uzyskał moc od smoka – cesarstwa rzymskiego, zamknął usta wszystkim oceniającym a oczy wiernym. Po uderzeniu mieczem słowa, Lucyfer ponownie ukaże swe oblicze. Ludzie na ziemi będą zdziwieni, widząc jego żywy wpływ na chrześcijaństwo.

9. Tuć jest rozum mający mądrość: Te siedm głów są siedm gór, na których ta niewiasta siedzi.

9/ Te korzenie z nieba, które wynikają z odniesienia do postaci Jezusa, dotyczą wszystkich religii katolickich, podlegających watykanowi.

10. A królów jest siedm, pięć ich upadło, a jeden jest, inszy jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, na mały czas musi trwać.

10/ Papierze to królowie ziemscy, którzy mają swoje korzenie w niebie. Wszyscy, którzy nie żyją, upadli, czyli nie postępowali zgodnie z wolą Boga. Upadek oznacza wręcz, że postępowali wbrew potrzebom Boga. Obecnie żyje przedostatni a ostatni będzie królował pół roku.

11. A bestyja, która była a nie jest, toć jest ten ósmy, a jest z onych siedmiu, a idzie na zginienie.

11/ Lucyfer należy do grona tych króli, posiada jakąś wspólną z nimi wartość i również pochodzi z nieba.

12. A dziesięć rogów, któreś widział, jest dziesięć królów, którzy królestwa jeszcze nie wzięli; ale wezmą moc jako królowie, na jednę godzinę z bestyją.

12/ A każde z dziesięciu przykazań, które ci pokazałem, posiada moc władzy królewskiej. Jednak do dnia dzisiejszego ta ich moc królewska, lub wartość z nieba jeszcze nie zadziałała. Ale zadziała na krótką chwilę z chrześcijaństwem.

13. Ci jedną radę mają i moc, i zwierzchność swoję bestyi podadzą.

13/ Przykazania posiadają moc i wartość tak dużą, że zawładną zasadami chrześcijaństwa, dając mu siłę.

14. Ci z Barankiem walczyć będą, i Baranek ich zwycięży, bo jest Panem panów i królem królów, i którzy są z nim powołani i wybrani, i wierni.

14/ Przykazania nie całkiem właściwie będą zastosowane, rodzina Baranka i ci wszyscy, którzy przybyli wraz z nimi z nieba a zachowuj zasady, pokażą jak je zastosować zgodnie z wolą Boga.

15. I rzekł mi: Wody, któreś widział, gdzie wszetecznica siedzi, są ludzie i zastępy, i narody, i języki.

15/ Anioł ponownie mi powiedział; religia, którą ci pokazałem to ludzie w zakonach i wiele narodów.

16. A dziesięć rogów, któreś widział na bestyi, cić w nienawiści mieć będą wszetecznicę i uczynią ją spustoszoną i nagą, i ciało jej będą jeść, a samą ogniem spalą.

16/ Przykazania, które ma chrześcijaństwo, są w sprzeczności z działaniem kapłanów stolicy apostolskiej i pomogą dowieźć ich błędów w takim zakresie, że całkowicie upadnie.

17. Albowiem Bóg podał do serc ich, aby czynili wolę jego, a czynili jednomyślnie, i dali królestwo swoje bestyi, ażby się wypełniły słowa Boże.

17/ Bóg tak ułożył wartości przykazań, by kapłani z własnej woli nie mogli ich zastosować. Użyli mocy przykazań w taki sposób, by wypełniły się słowa boga.

18. A niewiasta, którąś widział, jest miasto ono wielkie, które ma królestwo nad królami ziemi.

18/ A stolica apostolska, taka, jaką ci pokazałem, daje wielką moc kardynałom, nawet na papieżami.


Apokalipsa Św. Jana rozdz.. XVII wer.1-18, Watykan, tekst bez wersetów z Apokalipsy.-1 Anioł jeden z tych, którzy posiadali informacje z nieba, rzekł do mnie. W tym miejscu, zobaczysz jak Bóg ocenia Watykan. Głowę chrześcijaństwa, religii, która się Jemu sprzeniewierzyła. Stolicę apostolską, która rządzi wielkimi rzeszami ludzi.

-2 Mówię ci, wraz z oligarchami Watykanu, również Papieże sprzeniewierzali się Bogu. Również wszyscy wierni chrześcijańscy, zachowując się, jakby byli pijani, czynili tak samo jak kapłani z Watykanu, myśląc tylko o sprawach doczesnych.

-3 Teraz pokazał mi ją w taki sposób, że poza zmysłowo zobaczyłem stolicę apostolską, która rządzi chrześcijaństwem. Nic nie pomogło to, że religia ta, ma korzenie przez Jezusa w niebie, że dysponuje dziesięcioma przykazaniami, które są zbiorem nakazów postępowania dla kapłanów. Zobaczyłem, że chrześcijaństwo, jest pełne form działania niezgodnego z wolą Boga.

-4 A ta, stolica apostolska, pychą i bogactwem stoi. Dzierży władzę, która jest w całości obrzydliwa i sprzeczna z tym, czego oczekuje bóg.

-5 Dobrze widziałem jej obrzydliwości, jak również i to, że posiada wiele tajemnic. Jest jak Babilon i płodzi wszeteczeństwo względem Boga.

-6 Zobaczyłem stolicę apostolską, która jak zamroczony pijak, nie rozumie zasad świętości i męczeństwa Jezusowego. Widząc taką władzę chrześcijańską, niezmiernie byłem zdziwiony.

-7 Anioł do mnie powiedział; Dlaczego się tak dziwisz? Wyjaśnię ci tajemnicę tej stolicy i rzesz wiernych chrześcijańskich, z których to rzesz ona korzysta. Rzesz wiernych, którzy uważają, że ich religia pochodzi z nieba i kapłanów, którzy mają dziesięć przykazań.

-8 Chrześcijaństwo, którego oblicze zostało ci ukazane, pochodzi od Lucyfera. Jest on tu widoczny jako bestia druga. W pierwszym okresie działania tej religii, wpływ Lucyfera był rozpoznawalny. Ludzie zwali ją sektą pawłową. W tamtym czasie kłamstwa, których ojcem był Lucyfer, były widoczne. Potem Watykan, gdy uzyskał moc od smoka – cesarstwa rzymskiego, zamknął usta wszystkim oceniającym a oczy wiernym. Po uderzeniu mieczem słowa, Lucyfer ponownie ukaże swe oblicze. Ludzie na ziemi będą zdziwieni, widząc jego żywy wpływ na chrześcijaństwo.

-9 Te korzenie z nieba, które wynikają z odniesienia do postaci Jezusa, dotyczą wszystkich religii katolickich, podlegających Watykanowi.

-10 Papierze to królowie ziemscy, którzy mają swoje korzenie w niebie. Wszyscy, którzy nie żyją, upadli, czyli nie postępowali zgodnie z wolą Boga. Upadek oznacza wręcz, że postępowali wbrew potrzebom Boga. Obecnie żyje przedostatni a ostatni będzie królował pół roku.

-11 Lucyfer należy do grona tych króli, którzy są papieżami, posiada wspólną z nimi wartość i również pochodzi z nieba.

-12 A każde z dziesięciu przykazań, które ci pokazałem, posiada moc władzy królewskiej. Jednak do dnia dzisiejszego ta ich moc królewska, lub wartość z nieba, jeszcze nie zadziałała. Ale zadziała na krótką chwilę z chrześcijaństwem.

-13 Przykazania posiadają moc i wartość tak dużą, że zawładną zasadami chrześcijaństwa, dając mu siłę.

-14 Przykazania nie całkiem właściwie będą zastosowane, rodzina Baranka i ci wszyscy, którzy przybyli wraz z nimi z nieba a zachowuj zasady, pokażą jak je zastosować zgodnie z wolą Boga.

-15 Anioł ten, ponownie mi powiedział; religia, którą ci pokazałem to ludzie w zakonach i wiele narodów.

-16 Przykazania, które ma chrześcijaństwo, są w sprzeczności z działaniem kapłanów stolicy apostolskiej i pomogą dowieźć ich błędów w takim zakresie, że ta religia całkowicie upadnie.

-17 Bóg tak ułożył wartości przykazań, by kapłani z własnej woli nie mogli ich zastosować. Użyli oni, mocy przykazań w taki sposób, by wypełniły się słowa Boga.

-18 Ta stolica apostolska, taka, jaką ci pokazałem, daje wielką moc kardynałom, nawet na papieżami.

Apokalipsa Św. Jana, rozdz. II wer. 18 do 29, Kult Maryjny w ocenie Boga. Niewiasta Jezabel – Kult Maryjny.18. A Aniołowi zboru Tyjatyrskiego napisz: To mówi syn Boży, który ma oczy swoje jako płomień ognia, a nogi jego podobne są mosiądzowi:

18/ Aniołowi, który powinien trzymać pieczę nad sprawami kultów i religii, napisz; to mówię ja Syn Boga, który przejrzy wszystkie sprawy i tajemnice, który może tu działać według woli Boga.

19. Znam uczynki twoje i miłość, i posługi, i wiarę, i cierpliwość twoję, i uczynki twoje, a że ostatnich rzeczy więcej jest niż pierwszych.

19/ Wiem, jakie możesz mieć emocje, również występują u ciebie te najlepsze. Jednak twoje działanie i oddanie w wierze, mimo szans na zrozumienie zasad Boskich, nie jest właściwe. W twoim życiu jest więcej smutku niż radości.

20. Ale mam nieco przeciwko tobie, iż niewieście Jezabeli, która się mieni być prorokinią, dopuszczasz uczyć i zwodzić sługi moje, żeby wszeteczeństwo płodzili i rzeczy bałwanom ofiarowane jedli.

20/ Mam do ciebie zastrzeżenia, że przyzwalasz, swoim myśleniem i uczestnictwem na rozwój kultu maryjnego. Kultu niewiasty, którą wynieśli do godności równej prorokom, lecz jej wartość taka nie jest, tylko się mieni być taka. Kultu, który pogrąża już zaślepionych do tego stopnia, że czczą miejsca tego kultu i tworzą jego klimat. Wielu z niego korzysta a wszyscy oddają cześć obrazom i wizerunkom, nie godnym Mnie a godnym bożkom i bałwanom.

21. I dałem jej czas, aby pokutowała z wszeteczeństwa swego; ale nie pokutowała.

21/ Czekałem całe wieki, by kult maryjny zaniechał wszeteczeństwa względem moich potrzeb, ale nie doczekałem się.

22. Oto ja porzucę ją na łoże i tych, którzy z nią cudzołożą, w ucisk wielki, jeźliby nie pokutowali z uczynków swoich:

22/ Już nie będę uznawał jej, za matkę mojego syna, porzucę również tych, którzy w jej imię minie zdradzili, mnie i moje wartości. Uczynię to, jeżeli nie opamiętają się, jeżeli nie zapomną o wszystkich smutnych sprawach tego kultu.

23. A dzieci jej pobiję na śmierć; i poznają wszystkie zbory, żem ja jest ten, który się badam nerek i serc; i dam każdemu z was według uczynków waszych.

23/ Dusze i postacie duchowe, tych wszystkich, którzy ślepo służą Maryi, doznają śmierci wtórej. Wszyscy Aniołowie opiekunowie siedmiu zborów, i ci, którzy są wybrani przez Boga, bo ich dotyczą sprawy ujęte w siedmiu zborach, poznają, kim jestem. Poznają, że potrafię ocenić zasady powstawania emocji z myśli człowieka. Iż potrafię te sprawy rozeznać, dam każdemu, kto przybył wraz ze mną, tyle, ile mu się będzie należało, według jego emocji.

24. A wam mówię i drugim, którzyście w Tyjatyrzech, którzykolwiek nie mają tej nauki i którzy nie poznali głębokości szatańskich, jako mówią: Nie włożę na was innego brzemienia.

24/ A wy, którzy mnie poznaliście i wszyscy pozostali z grona wybranych przez Boga, jeżeli nie jesteście niewolnikami Maryi i Szatana, ja was w takie sprawy nie wprowadzę.

25. Wszakże to, co macie, trzymajcie, aż przyjdę.

25/ Lepiej już nie czyńcie niczego, do czasu aż się spotkamy i będę mógł wyjaśnić wam problemy, jakie grożą człowiekowi.

26. A kto zwycięży i zachowa aż do końca uczynki moje, dam mu zwierzchność nad poganami.

26/ A ten, który zrozumie wszystko, o czym mówię, co dotyczy spraw tworzenia uczynków pierwszych, czyli życia w radości, będzie mógł piastować, stanowisko Starca.

27. I będzie ich rządził laską żelazną; jako statki garncarskie skruszeni będą, jakom i ja wziął od Ojca mego.

27/ Starzec, będzie rządził jednoznacznie a instrumentem jego władzy, będzie wzór jego własnego postępowania, taki wzór, który spełni potrzeby Boga. Ten, kto będzie w czystej postaci naśladował taki wzór, skruszy skorupę swojej świadomości i otworzy się na nową drogę życia. Tak samo i ja, zmieniłem swoje życie, imię Boga mając za wzór do postępowania.

28. I dam mu gwiazdę poranną.

28/ Takim ludziom dam szansę ujrzeć od nowa światło słońca, takie, jakiego znamię mam w prawej ręce swojej.

29. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi zborom.

29/ Każdy, kto postrzega sprawy duchowe, niech słucha co mówię do wszystkich, którzy tu, na ziemię przybyli wraz ze mną i według woli Boga.

Pan Zastępów.
____________________________________________________________ ___Jaka jest wasza opinia na ten temat ?, co o tym myślicie ?

  • 0
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych